Hyperplazja wysp trzustkowych
(Hyperplasia of the isles of Langerhans)

       

(Wybierz aby zobaczyc)
 

Gastrointestinal stromal tumor
(GIST)

     

(Wybierz aby zobaczyc)
 

Medullary carcinoma of thyroid gland

     

(Wybierz aby zobaczyc)